Privacy beleid Paard en Osteopathie Westerhof

 

Persoonsgegevens

Wanneer u klant bent van Paard en Osteopathie Westerhof, verwerk en bewaar ik persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die ik verwerk en bewaar zijn:

– naam

– adres

– telefoonnummer(s)

– e-mailadres

– behandel- en onderzoeksgegevens van uw dier(en)

– verwijsbrieven en behandelverslagen van de (verwijzend) dierenarts

 

Doel

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen om u te kunnen bellen, mailen, factureren, afspraken te maken en mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Hiervoor hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens.

 

Opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, de behandel- en onderzoeksgegevens van uw dier, evenals verwijsbrieven en behandelverslagen van de dierenarts, worden bewaard in een afgesloten ruimte.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via m.westerhof@dierosteopathiewesterhof.nl. Gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van mijn dienstverlening en die wettelijk verplicht zijn om te bewaren, kunnen niet verwijderd worden.

 

Automatisch akkoord

Indien u geen bezwaar aantekent gaat u automatisch akkoord met het bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens op bovengenoemde wijze.