Behandeling1
Voor ik het paard ga behandelen wil ik altijd eerst wat dingen weten vanuit het verleden, zijn er blessures geweest, zijn de klachten vaker voorgekomen, wat wordt er met het paard gedaan. Kortom een korte anamnese zodat ik een goed beeld krijg van het paard.

Vervolgens wordt het paard bekeken tijdens de beweging, om de mobiliteit en gangen te beoordelen. Daarna wordt het paard geheel gepalpeerd en de mobiliteit van de wervelkolom, spanningen rond de organen en het heiligbeen worden getest.
Hierna wordt allereerst de wervelkolom via verschillende technieken vrijgemaakt van blokkades. Ook de huid en het onderhuidsbindweefsel worden vrij gemaakt van blokkades. De organen krijgen weer de mogelijkheid om beter te bewegen en zullen daardoor weer in staat zijn om goed te functioneren. De spieren worden zonodig extra behandeld door middel van dry needling en triggerpointmassage (ook bekend als Jack Meagher massage), voor optimale ontspanning.

Ik gebruik niet alleen technieken vanuit de osteopathie, maar ook vanuit de chiropractie, fysiotherapie, triggerpointmassage en cranio-sacraaltherapie. Door de cursussen die ik de afgelopen jaren gevolgd heb, kan ik op veel verschillende manieren het lijf los maken. Want daar draait het om, een los lijf. Ieder beetje spanning ergens in het lijf heeft gevolgen voor het bewegingspatroon en bepaalt dus of een paard rechtgericht kan worden.
Mijn ervaring is dat op deze manier echt goede resultaten behaald worden. Daarom zal ik ook nooit binnen een kwartiertje klaar zijn, dat is gewoon onmogelijk als je het hele lijf nauwkeurig wilt hebben gevoeld en er 100% zeker van wilt zijn dat je geen pijnlijke plekken hebt gemist. Het is helaas niet altijd mogelijk om alles in 1 behandeling op te lossen, maar dat zal ik dan uiteraard aangeven.

Tijdens het werken aan het paard krijg ik vanzelf een goed beeld van waar de problemen zich afspelen en probeer ik ook te achterhalen of er andere onderliggende oorzaken spelen die de klachten kunnen veroorzaken. Soms past het zadel niet fijn meer, is de voeding niet ideaal, of zit er toch een probleem in een van de benen en moet de dierenarts ingeschakeld worden. Ook het rijtechnische stukje is van groot belang om het paard weer vooruit te helpen. Daarom werk ik ook samen met meerdere trainings experts naar wie ik u kan doorverwijzen.
Ook in de periode na de behandeling ben ik altijd bereikbaar om te overleggen als er zich problemen voordoen in het opbouwen.

Bodywork

Behandeling2Een fijne aanvulling op een osteopathiebehandeling is bodywork, een combinatie van kinesiologie, massage, voeding, stretch oefeningen en craniosacraal therapie. Ik heb inmiddels level 1 en 2 van April Battles gevolgd. Op deze manier wordt het lichaam nog completer behandeld. Het blijkt dat veel paarden een probleem in het gebied van de cervico-thoracale overgang (verbinding van halswervels met borstwervels) hebben, met daarbij een blokkade van de 1e rib. Als gevolg hiervan kan de schouder en het voorbeen niet goed naar voren gebracht worden, waardoor de nekspier-m.trapezius- harder gaat werken en de schouder meer omhoog brengt om zo toch het been naar voren te krijgen. Als gevolg daarvan gaat het paard in de rest van zijn lijf compenseren. Er ontstaan problemen in het lendengebied, de m.psoas raakt overbelast, er kunnen problemen met het SI gewricht ontstaan enz. Door deze problemen te behandelen en daarna met specifieke stretch oefeningen aan de slag te gaan, zorg je ervoor dat het paard zo lang mogelijk los blijft.

Het herstel kan even duren, zeker als de klachten al lang aanwezig zijn. Daar moet na de behandeling rekening mee gehouden worden. Meestal wordt een week rust geadviseerd, met daarna een opbouwend trainingsschema. Het uitvoeren van specifieke oefeningen is een belangrijk onderdeel van de nabehandeling en het op langere termijn soepel houden van je paard.

Hoe snel de opbouw verloopt verschilt per paard. In het begin kan het paard nog zoekend zijn naar zijn nieuwe balans, hij zal dan wat uit elkaar lopen en juist moeilijk te verzamelen zijn. Dit is juist goed, het paard moet de kans krijgen om ontspannen in dit nieuwe evenwicht te lopen.

Behandeling3Belangrijke maatregelen voor de behandeling

  • Zorg dat het paard niet is natgeregend, maar droog in zijn stal staat
  • Het paard niet vlak voor de behandeling rijden of longeren, om te voorkomen dat het paard bezweet is of nog warm van het werk
  • Na de behandeling heeft het paard minimaal 2 dagen tot soms een week hersteltijd nodig, met daarna een periode van rustige opbouw van het werk. Dit kan invloed hebben op uw wedstrijdschema.

Wanneer behandel ik het paard niet

  • Een dragende merrie kan behandeld worden indien de dracht zonder problemen tot stand is gekomen en er in het verleden geen drachtproblemen zijn geweest. Is je merrie dragend, dan hoor ik dat graag van je voor de behandeling zodat ik er met het gebruik van bepaalde technieken rekening mee kunnen houden.
  • Na het veulenen wacht ik meestal met het behandelen van de merrie tot het veulen vier tot zes weken oud is.
  • Bij acute problemen, zoals bijvoorbeeld slokdarmverstoppingen, acute kolieken, kreupelheden en koorts is osteopathie niet de eerst aangewezen therapie, maar moet je de dierenarts inschakelen.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Dat hangt van het probleem af en hoe lang het al bestaat. Ook speelt de leeftijd een rol en de mate waarin het paard belast wordt. Na 1 behandeling is in de meeste gevallen al veel verschil te merken, maar om te zorgen dat het paard niet snel weer vast komt te zitten is een 2e behandeling, en soms een 3e, aan te raden. De tijd die tussen de behandelingen zit varieert van 2-6 weken, dat wordt individueel bepaald en wordt doorgaans opgebouwd in de loop van de tijd. Mijn doel is dat het paard uiteindelijk zo min mogelijk behandelingen nodig heeft om fijn in zijn lijf te blijven. Om daarna te voorkomen dat blokkades weer tot problemen gaan leiden, is twee keer per jaar preventief behandelen meestal voldoende.

Trainingsopbouw na de behandeling

Homepage5250Het effect van de behandeling kan direct merkbaar zijn, maar ook pas na enkele weken. Tot 6 weken na de behandeling kan het lichaam van het paard zich nog aanpassen. Aangezien ieder paard anders is en dus ook anders op de behandeling kan reageren, wordt de opbouw per individueel paard besproken. Ook zal ik specifieke oefeningen meegeven indien dat nodig is.

Door de behandeling wordt het lichaam in staat gesteld weer terug in evenwicht te komen, om dit effect te versterken kunnen oefeningen om de spieren weer op hun functie aan te spreken gedaan worden. Dit kan inhouden dat je het paard gaat uitnodigen het achterbeen weer onder het lichaam te plaatsen, maar ook het weer recht worden in het lichaam en beter in balans lopen. Als het paard structureel beter in balans is, zal het ook losser in zijn lijf blijven.